Společná tvorba Wikipedie (online workshop Učíme nanečisto)

Zadání před webinářem

  1. Podívejte se na článek, který budeme společně editovat
  2. Najděte, pomocí primárních či sekundárních zdrojů, jednu relevantní, nezávislou, věrohodnou informaci, která by podle vás neměla ve výše uvedeném článku chybět.
  3. Danou informaci přeformulujte do jedné či dvou vět s dodržením encyklopedického stylu a její podobu si připravte ve vašem textovém procesoru.
  4. K textu si uložte též url adresu zdroje, v případě tištěného zdroje všechny základní části pro citaci.
  5. S touto přípravou přijďte na webinář.

Poznámka: v průběhu webináře bude prostor si text připravit.

Zadání v průběhu webináře

  1. Po vyzvání lektorem vložte svůj text do článku na Wikipedii pod uživatelským jménem nebo anonymně.
  2. Vložte vámi použitý zdroj.
  3. Před uložením vaší editace ji vhodně okomentujte (Shrnutí editace).

Poznámka: Vložení textu, zdroje (reference) a shrnutí editace bude ukázáno na webináři.