15 důvodů, proč používat Wikipedii ve škole

 1. Stanete se součástí jedinečné komunity Wikipedistů
 2. Poznáte, co obnáší tvorba encyklopedického zdroje
 3. Rozšíříte a vylepšíte možná poslední objektivní, nezávislý, otevřený zdroj
 4. Poznáte, jak vypadá skupinová tvorba
 5. Zažijete použití otevřených licencí v praxi
 6. Práce se zdroji už bude dávat větší smysl
 7. Zdokonalíte nejen digitální gramotnost
 8. Uděláte něco pro sebe i pro druhé
 9. Využijete odbnornost žáků při zkvalitnění obsahu Wikipedie
 10. Rozvinete zájem žáků o další úroveň (Z TikToku na Wikipedii)
 11. Podpoříte personaliizovaný přístup ke vzdělávání (všichni nedělají totéž)
 12. Povedete žáky k pravidelnosti (pravidelné tvorbě/práci na Wikipedii)
 13. Snížíte povrchnost nejen při práci s informacemi
 14. Propojíte více vzdělávacích oblastí (Wikipedie napříč předměty)
 15. Zapojíte více učitelů (školní projekty s Wikipedií)