EduStaňkov 2019

Needitační a editační aktivity s Wikipedií (workshop)

Základní informace

Program workshopu

  1. Uč (s) Wiki – o kurzu a příručce pro učitele (10 min.)
  2. Needitační a editační aktivity s Wikipedií (45 min.)
  3. Závěrečná diskuze a zpětná vazba (5 min.)

Needitační a editační aktivity s Wikipedií

  1. Poznáváme článek na Wikipedii
  2. Tvoříme strukturu článku na Wikipedii
  3. Hledáme zdroje pro článek na Wikipedii
  4. Tvoříme texty pro článek na Wikipedii
  5. Citujeme zdroje v článku na Wikipedii