Wikipedie na ZČU (kurz pro učitele)

Základní informace

3 důvody, proč přijít na kurz
 • abyste zjistili, proč mám smysl psát Wikipedii
 • abyste zažili zkušenost editora Wikipedie
 • abyste poznali možnosti využití Wikipedie ve vzdělávání
Co se na kurzu naučíte
 • vidět Wikipedii v souvislostech
 • základní principy editace Wikipedie
Co si z kurzu odnesete
 • vlastní aktivitu s Wikipedií do výuky
 • nápady na další aktivity
 • důležité zdroje pro další práci s Wikipedií

Anotace

Kurz s názvem Wikipedie na ZČU představuje učitelům této univerzity aktuální podobu Wikipedie z pohledu jejího fungování, důvodů, způsobů a možností její editace, a seznamuje je s aktivitami, které lze zařadit do výuky nejen na vysoké škole včetně prostoru vytvořit si aktivity vlastní. Kurz má dotaci 5 hodin a je rozdělen do 3 bloků – teoretického, praktického a akademického (viz program níže).

Program

Blok I: teoretický

 1. Co nás čeká – úvodní seznámení (30 minut)
  • Představení lektora, seznámení s programem
  • Vzájemné seznámení účastníků a sdílení jejich zkušeností s Wikipedií
  • Očekávání, obavy
 2. O Wikipedii (30 minut)
  • Co je a co není Wikipedie a jak vlastně funguje
  • Výhody a limity Wikipedie v akademické sféře
  • Proč psát Wikipedii – o smyslu a odkazu Wikipedie
  • Jak psát Wikipedii nejen na VŠ – představení programů Nadace Wikimedia
  • Co psát na Wikipedii – různé možnosti editace

Přestávka (15 minut)

Blok II: praktický (tvůrčí)

 1. Wikipedie z pohledu editora (2 hodiny)
  • Registrace, Pískoviště, Uživatelská stránka 
  • Malé editace
  • Větší editace
  • Tvorba vlastního článku

Oběd (45 minut)

*Blok III: akademický

 1. Wikipedie z pohledu učitele VŠ – aktivity s Wikipedií na VŠ (60 minut)
  • Návrh vlastních aktivit s Wikipedií pro svůj předmět (30 minut)
  • Společné sdílení aktivit s Wikipedií a diskuze (30 minut)
 2. Co nebylo řečeno (15 minut)
  • Kde hledat další inspiraci
  • Koho kontaktovat a kde hledat pomoc
  • Další zdroje k Wikipedii
 3. Dotazy, zpětná vazba a závěrečná diskuze (15 minut)

Vaše otázky

Napište mi svou otázku, která vás k Wikipedii nebo souvisejícím tématům zajímá a kterou byste chtěli na kurzu zodpovědět.

*Tento blok nebyl vzhledem k zaměření účastníků realizován.