Festival mediálního vzdělávání 2022

Uč (s) Wiki – přednáška a workshopy

Základní informace

Anotace

Na akci se zaměříme na jednoduché editace Wikipedie (workshopy) a na konkrétní možnosti jejího využití ve výuce a ve škole (přednáška).

Program

Workshop I: Opravujeme chyby na Wikipedii
(16. 8., 15:15–16:15, místnost 1)

Přípravná fáze (individuálně)
 1. Vyberte si téma, které vás baví.
 2. Vyhledejte související článek na Wikipedii.
 3. Najděte v článku chybu a navrhněte její opravu.
 4. Sdílejte svůj záměr ve dvojici.
Editační fáze (ve dvojicích)
 1. Zamyslete se společně, co budete k oběma opravám potřebovat.
 2. Proveďte úpravy (každý tu svou) a ukažte si změny.
 3. Sdílejte, co pro vás bylo nejtěžší a co naopak nejlehčí.
 4. Přemýšlejte, jak byste tuto aktivitu mohli realizovat ve výuce.

Workshop II: Rozšiřujeme Wikipedii (17. 8.)

(17. 8., 15:15–16:15, místnost 1)

Přípravná fáze (individuálně)
 1. Vyberte si téma, které vás baví.
 2. Vyhledejte související článek na Wikipedii.
 3. Zamyslete se, jak byste mohli článek rozšířit a navrhněte toto rozšíření.
 4. Z odpovídajících zdrojů si připravte 1-2 věty, kterými vhodně rozšíříte stávající text.
Editační fáze (ve dvojicích)
 1. Vzájemně si představte své návrhy rozšíření a zhodnoťte dodržení encyklopedického stylu a vhodných zdrojů.
 2. Proveďte úpravy (každý svou za dohledu druhého z dvojice) na Wikipedii včetně shrnutí editace.
 3. Sdílejte, co pro vás bylo nejtěžší a co naopak nejlehčí.
 4. Přemýšlejte, jak byste tuto aktivitu mohli realizovat ve výuce.

Přednáška: Proč a jak používat Wikipedii (18. 8.)

(18. 8., 9:00–10:15, místnost 3)

 1. Proč používat Wikipedii ve škole?
 2. Jak používat Wikipedii ve škole?
 3. Co používat z Wikipedie ve škole?
 4. Wikipedií to nekončí aneb další projekty WMF.
 5. Jak začít aneb představení a návrh ne/editačních aktivit s Wikipedií.

Užitečné odkazy

Další zdroje pro workshopy

Na co jste se v průběhu akce ptali

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na workshopu odpovím.