Píšeme Wikipedii (KISK 2023)

Základní informace

 • kurz pro studenty KISK FF MU
 • 1. a 8. 12., 12:00–13:30 (hybridně), 4. 1., 15min. bloky konzultací (online)
 • lektor kurzu: Jaroslav Mašek
 • ve spolupráci s KISK FF MU a spolkem Wikimedia ČR

Anotace

V kurzu se seznámíme s Wikipedií po editační stránce prostřednictvím tvorby nových encyklopedických hesel na vybraná témata dle vlastního zájmu a oborového zaměření. V úvodní lekci se budeme věnovat struktuře hesel, encyklopedickému stylu, encyklopedické významnosti, přípravě zdrojů a tvorbě úvodních textů pro náš článek, včetně zapojení generativní AI. Druhá lekce bude zaměřena na rozšíření hesla o další kapitoly a sekce a následné založení a zveřejnění kompletního obsahu v podobě nového článku na Wikipedii.

Cíl

Studenti a studentky dokážou pomocí encyklopedického stylu a s využitím vhodných nezávislých a věrohodných zdrojů vytvořit encyklopedicky významné heslo na Wikipedii na vybrané téma a v předem stanovaném čase.

 • 1. lekce: úvodní seznámení s psaním Wikipedie
 • 2. lekce: představení ukázkového textu a jeho publikování, zpětná vazba na připravené texty a návrh jejich možných vylepšení
 • 3. lekce: řešení individuálních situací při psaní článků

Výstupy

 1. Publikované nové encyklopedické heslo v českém jazyce v minimiálním rozsahu dle zadání zahrnující úvod článku, hlavní sekci a všechny povinné části viz program níže.
 2. Psaná reflexe v rozsahu 1 normostrany o využití AI chatbotů při tvorbě svého encyklopedického článku na Wikipedii.

Kritéria

Program

Před začátkem kurzu (než přijdete na 1. lekci)

 1. Registrujte se na české Wikipedii (návod) s vhodným uživatelským jménem (návod).
 2. Zapište se do kurzu na Nástěnce Wikimedia Foundation.
 3. Vyplňte informace o vašem článku do sdílené tabulky (odkaz zaslán interně).

Lekce 1 (hybridní setkání)

I. O Wikipedii
 1. Co je a není Wikipedie (WP:WJE, WP:CWN)
 2. 5 pilířů Wikipedie (WP:5P)
 3. Jak funguje Wikipedie (WP:Patrola)
 4. Pomoc studentům (WP: Studenti píší Wikipedii, WP:Klub)
 5. Proč píšeme Wikipedii?
II. Seznámení s editací Wikipedie
 1. Editační prostředí Wikipedie ve vizuálním editoru a Wikitextu (WP:VE, WP:FT),
 2. Struktura encyklopedického hesla (WP:VAS)
 3. Encyklopedický styl (WP:ES)
 4. Vyhýbavá slova (WP:VSVS)
 5. Encyklopedická významnost (WP:EV)
 6. Věrohodné zdroje (WP:VZ)
 7. Nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje (WP:NNVZ)
 8. Časté chyby (WP:ČC)
III. Generativní AI a Wikipedie
 1. Generativní AI v kontextu Wikipedie
 2. Mohla by generativní AI nahradit Wikipedii?
IV. Tvorba článku – úvod
 1. Založení a vyzkoušení Pískoviště (včetně vložení odkazu do sdílené tabulky)
 2. Příprava zdrojů pro článek
 3. Tvorba úvodní sekce článku na Pískovišti
V. Hledání ne/využití AI chatbotů
 1. Seznámení se s pravidly Wikipedie
 2. Hledání chybějících hesel a důvodů, proč je vytvářet
 3. Hledání informací a zdrojů pro nové heslo
 4. Srovnání rozdílů v jazykových verzích článků na Wikipedii
 5. Pomoc s překladem hesel z cizojazyčných Wikipedií nebo jiných zdrojů
 6. Návrh struktury hesla
 7. Příprava formulací encyklopedických textů
 8. Jiné
VI. Tvorba reflexe o využití AI chatbotů
 1. Úvod (Proč)
 2. Co, jak, kde, kdy
 3. Shrnutí (+/-, co nám to dalo/vzalo, zamyšlení,…)

Lekce 2 (hybridní setkání)

I. Úvod 
 1. Rekapitulace 1. lekce
 2. Kontrola administrativa (zápis do kurzu a výběr témat)
 3. Feedback na vybrané práce
II. Využití AI chatbotů
 1. Překlad hesla z cizojazyčné Wikipedie
 2. Hledání zdrojů pro nové heslo
 3. Formulace encyklopedických textů
 4. Srovnání obou výstupů (vlastní tvorby a AI chatbota)
 5. Reflexe
III. Vytvoření článku
 1. Úvod hesla a dalších kapitol hesla
 2. Kapitoly Odkazy, podkapitoly Reference a Externí odkazy
 3. Reference (WP:REF)
 4. Šablona Překlad (u překladů z Wikipedie)
 5. Wikilinky (WP:Wikilinky)
 6. Kategorie (WP:Kategorie)
 7. Šablony Pracuje se (s časem 4 týdny)
 8. Transparentnost při využití AI
 9. Zveřejnění článku + shrnutí editace (WP:SE)
 10. Historie změn (WP:HIST)
 11. Diskuzní stránka článku (WP:DS)
 12. Sledované stránky (WP:WATCH)
IV. Obrázky na Wikipedii
 1. Wikimedia Commons a jak nahrávat obrázky
 2. Vložení obrázku do článku (WP:Obrázky v článku)
V. Infobox v článku
 1. Typy infoboxů (WP:Infobox)
 2. Ukázka vložení infoboxu do článku
VI. Závěrečná část
 1. Individuální konzultace a dotazy
 2. Losování cen (merch Wikimedia ČR)
 3. Zakončení a informace o dalším průběhu
VII. Vzorové výstupy

Lekce 3 (online konzultace)

Rezervace termínu

I. Obecná část
 1. Řešení obecných témat tvorby článku
II. Konkrétní články
 1. Individuální konzultace konkrétních článků dle časového harmonogramu

Užitečné odkazy ke kurzu

Související odkazy

Články o Wikipedii aneb co se do kurzu nevešlo

Odpovědi na dotazy z kurzu

 • Lze použít jako zdroj jiný článek z Wikipedie? Ne, Wikipedie nemůže citovat sama sebe. Více na WP:VZ.