Píšeme Wikipedii (KISK 2023)

Základní informace

 • pro: studenty a studentky KISK FF MU
 • termín: listopad 2023
 • rozsah: 2 hybridní setkání (2 x 120 minut), 1 online konzultace (120 min.)
 • lektor kurzu: Jaroslav Mašek
 • ve spolupráci s KISK FF MU a spolkem Wikimedia ČR

Anotace

V kurzu se seznámíme s Wikipedií po editační stránce prostřednictvím tvorby nových encyklopedických hesel na vybraná témata dle vlastního zájmu a oborového zaměření. V úvodní lekci se budeme věnovat struktuře hesel, encyklopedickému stylu, encyklopedické významnosti, přípravě zdrojů a tvorbě úvodních textů pro náš článek, včetně zapojení generativní AI. Druhá lekce bude zaměřena na rozšíření hesla o další kapitoly a sekce a následné založení a zveřejnění kompletního obsahu v podobě nového článku na Wikipedii.

Cíl

Studenti a studentky dokážou pomocí encyklopedického stylu a s využitím vhodných nezávislých a věrohodných zdrojů vytvořit encyklopedicky významné heslo na Wikipedii na vybrané téma a v předem stanovaném čase.

Výstup

Publikované nového encyklopedického hesla v minimiálním rozsahu dle zadání zahrnující úvod článku, hlavní sekci a všechny povinné části viz program níže.

Program

Před začátkem kurzu

 1. Vytvoření účtu na Wikipedii
 2. Zapsání se do kurzu na Nástěnce WMF
 3. Doplnění informací do sdílené tabulky

Lekce 1 (hybridní setkání)

I. O Wikipedii
 1. Co je a není Wikipedie (WP:WJE, WP:CWN)
 2. 5 pilířů Wikipedie (WP:5P)
 3. Jak funguje Wikipedie (WP:Patrola)
 4. Pomoc studentům (WP: Studenti píší Wikipedii)
 5. Proč píšeme Wikipedii?
II. Seznámení s editací Wikipedie
 1. Editační prostředí Wikipedie ve vizuálním editoru a Wikitextu (WP:VE, WP:FT),
 2. Struktura encyklopedického hesla (WP:VAS)
 3. Encyklopedický styl (WP:ES)
 4. Vyhýbavá slova (WP:VSVS)
 5. Encyklopedická významnost (WP:EV)
 6. Věrohodné zdroje (WP:VZ)
 7. Nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje (WP:NNVZ)
 8. Časté chyby (WP:ČC)
III. Tvorba článku – úvod
 1. Založení a vyzkoušení Pískoviště (včetně vložení odkazu do sdílené tabulky)
 2. Příprava zdrojů pro článek
 3. Tvorba úvodní sekce článku na Pískovišti
IV. Generativní AI a Wikipedie
 1. Generativní AI v kontextu Wikipedie
 2. 5 oblastí využití AI chatbotů při psaní Wikipedie
 3. 10 pravidel při zapojení generativní AI
 4. Jen AI gramotnost nestačí
 5. Mohla by generativní AI psát Wikipedii? (závěrečné zamyšlení)

Lekce 2 (hybridní setkání)

I. Úvod 
 1. Rekapitulace 1. lekce
 2. Kontrola administrativa (zápis do kurzu a výběr témat)
 3. Feedback na vybranou práci
II. Ukázka vytvoření článku:
 1. Úvod hesla a dalších kapitol hesla
 2. Kapitoly Odkazy, podkapitoly Reference a Externí odkazy
 3. Reference (WP:REF)
 4. Šablona Překlad (u překladů z Wikipedie)
 5. Wikilinky (WP:Wikilinky)
 6. Kategorie (WP:Kategorie)
 7. Šablony Pracuje se (s časem 4 týdny)
 8. Zveřejnění článku + shrnutí editace (WP:SE)
 9. Historie změn (WP:HIST)
 10. Diskuzní stránka článku (WP:DS)
 11. Sledované stránky (WP:WATCH)
III. Obrázky na Wikipedii
 1. Wikimedia Commons a jak nahrávat obrázky
 2. Vložení obrázku do článku (WP:Obrázky v článku)
IV. Infobox v článku
 1. Typy infoboxů (WP:Infobox)
 2. Ukázka vložení infoboxu do článku
V. Závěrečná část
 1. Individuální konzultace a dotazy
 2. Losování cen (merch Wikimedia ČR)
 3. Zakončení a informace o dalším průběhu

Lekce 3 (online konzultace)

I. Obecná část
 1. Řešení obecných témat s tvorbou článku
II. Konkrétní články
 1. Individuální konzultace konkrétních článků dle časového harmonogramu

Užitečné odkazy ke kurzu

Související odkazy

Články o Wikipedii aneb co se do kurzu nevešlo