Píšeme Wikipedii (kurz pro studenty KISK)

Základní informace

Anotace

V kurzu se seznámíme s Wikipedií po editační stránce prostřednictvím tvorby nových (či rozšířením existujících) encyklopedických hesel na vybraná témata dle vlastního zájmu a oborového zaměření. V úvodní lekci se budeme věnovat struktuře hesel, encyklopedickému stylu, encyklopedické významnosti, přípravě zdrojů a tvorbě úvodních textů pro náš článek. Druhá lekce bude zaměřena na rozšíření hesla o další kapitoly a následné založení a zveřejnění našich textů v podobě nového/rozšířeného článku na Wikipedii.

Cíl

Studenti dokážou pomocí encyklopedického stylu a s využitím vhodných nezávislých a věrohodných zdrojů vytvořit/rozšířit encyklopedicky významné heslo na vybrané téma.

Výstup

Publikované nové či rozšířené encyklopedické heslo v minimiálním rozsahu 3-4 odstavců zahrnující úvod článku (u nového hesla) a hlavní sekci a obsahující všechny povinné části viz program níže.

Program

Před začátkem a na začátku kurzu

 1. Vytvoření účtu na Wikipedii
 2. Zapsání se do kurzu na Nástěnce WMF
 3. Doplnění informací do sdílené tabulky

Lekce 1 (2. 12. 2022)

I. O Wikipedii
 1. Co je a není Wikipedie (WP:WJE, WP:CWN)
 2. 5 pilířů Wikipedie (WP:5P)
 3. Jak funguje Wikipedie (WP:Patrola)
 4. Pomoc studentům (WP: Studenti píší Wikipedii)
 5. Proč píšeme Wikipedii?
II. Seznámení s editací Wikipedie
 1. Editační prostředí Wikipedie ve vizuálním editoru a Wikitextu (WP:VE, WP:FT),
 2. Struktura encyklopedického hesla (WP:VAS)
 3. Encyklopedický styl (WP:ES)
 4. Vyhýbavá slova (WP:VSVS)
 5. Encyklopedická významnost (WP:EV)
 6. Věrohodné zdroje (WP:VZ)
 7. Nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje (WP:NNVZ)
 8. Časté chyby (WP:ČC)
III. Tvorba článku – úvod
 1. Založení a vyzkoušení Pískoviště (včetně vložení odkazu do sdílené tabulky)
 2. Příprava zdrojů pro článek
 3. Tvorba úvodní sekce článku na Pískovišti

Lekce 2 (9. 12. 2022)

I. Tvorba článku – dokončení
 1. Dokončení úvodní sekce článku na Pískovišti
 2. Příprava obsahu v hlavní sekci článku na Pískovišti
 3. Příprava Wikilinků (WP:Wikilinky)
 4. Vytvoření kapitol Odkazy a Reference (WP:UZ)
 5. Založení článku na Wikipedii (WP:Jak vytvořit článek)
 6. Vložení kategorií (WP:Kategorie) a povinných sekcí do článku včetně šablon (WP:Š)
 7. Publikování článku, shrnutí editace (WP:SE)
 8. Historie změn, diskuzní stránka článku (WP:DS), sledované stránky (WP:WATCH)
II. Závěr kurzu
 1. Co dál
 2. Sdílení dosavadních zkušeností s editací
 3. Otázky, závěrečná diskuze

Navazující aktivity (po skončení kurzu)

 1. Doplnění dalších min. 2 kapitol do článku
 2. Vložení obrázku z Wikimedia Commons do článku
 3. Přidání Infoboxu do článku (WP:Infobox)

Užitečné odkazy ke kurzu

Související odkazy