Píšeme Wikipedii (KISK 2023)

Základní informace

 • kurz pro studenty KISK FF MU
 • 1. a 8. 12., 12:00–13:30 (hybridně), 4. 1., 15min. bloky konzultací (online)
 • lektor kurzu: Jaroslav Mašek
 • ve spolupráci s KISK FF MU a spolkem Wikimedia ČR

Anotace

V kurzu se seznámíme s Wikipedií po editační stránce prostřednictvím tvorby nových encyklopedických hesel na vybraná témata dle vlastního zájmu a oborového zaměření. V úvodní lekci se budeme věnovat struktuře hesel, encyklopedickému stylu, encyklopedické významnosti, přípravě zdrojů a tvorbě úvodních textů pro náš článek, včetně zapojení generativní AI. Druhá lekce bude zaměřena na rozšíření hesla o další kapitoly a sekce a následné založení a zveřejnění kompletního obsahu v podobě nového článku na Wikipedii.

Cíl

Studenti a studentky dokážou pomocí encyklopedického stylu a s využitím vhodných nezávislých a věrohodných zdrojů vytvořit encyklopedicky významné heslo na Wikipedii na vybrané téma a v předem stanovaném čase.

 • 1. lekce: úvodní seznámení s psaním Wikipedie
 • 2. lekce: představení ukázkového textu a jeho publikování, zpětná vazba na připravené texty a návrh jejich možných vylepšení
 • 3. lekce: řešení individuálních situací při psaní článků

Výstupy

 1. Publikované nové encyklopedické heslo v českém jazyce v minimiálním rozsahu dle zadání zahrnující úvod článku, hlavní sekci a všechny povinné části viz program níže.
 2. Psaná reflexe v rozsahu 1 normostrany o využití AI chatbotů při tvorbě svého encyklopedického článku na Wikipedii.

Kritéria

Program

Před začátkem kurzu (než přijdete na 1. lekci)

 1. Registrujte se na české Wikipedii (návod) s vhodným uživatelským jménem (návod).
 2. Zapište se do kurzu na Nástěnce Wikimedia Foundation.
 3. Vyplňte informace o vašem článku do sdílené tabulky (odkaz zaslán interně).

Lekce 1 (hybridní setkání)

I. O Wikipedii
 1. Co je a není Wikipedie (WP:WJE, WP:CWN)
 2. 5 pilířů Wikipedie (WP:5P)
 3. Jak funguje Wikipedie (WP:Patrola)
 4. Pomoc studentům (WP: Studenti píší Wikipedii, WP:Klub)
 5. Proč píšeme Wikipedii?
II. Seznámení s editací Wikipedie
 1. Editační prostředí Wikipedie ve vizuálním editoru a Wikitextu (WP:VE, WP:FT),
 2. Struktura encyklopedického hesla (WP:VAS)
 3. Encyklopedický styl (WP:ES)
 4. Vyhýbavá slova (WP:VSVS)
 5. Encyklopedická významnost (WP:EV)
 6. Věrohodné zdroje (WP:VZ)
 7. Nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje (WP:NNVZ)
 8. Časté chyby (WP:ČC)
III. Generativní AI a Wikipedie
 1. Generativní AI v kontextu Wikipedie
 2. Mohla by generativní AI nahradit Wikipedii?
IV. Tvorba článku – úvod
 1. Založení a vyzkoušení Pískoviště (včetně vložení odkazu do sdílené tabulky)
 2. Příprava zdrojů pro článek
 3. Tvorba úvodní sekce článku na Pískovišti
V. Hledání ne/využití AI chatbotů
 1. Seznámení se s pravidly Wikipedie
 2. Hledání chybějících hesel a důvodů, proč je vytvářet
 3. Hledání informací a zdrojů pro nové heslo
 4. Srovnání rozdílů v jazykových verzích článků na Wikipedii
 5. Pomoc s překladem hesel z cizojazyčných Wikipedií nebo jiných zdrojů
 6. Návrh struktury hesla
 7. Příprava formulací encyklopedických textů
 8. Jiné
VI. Tvorba reflexe o využití AI chatbotů
 1. Úvod (Proč)
 2. Co, jak, kde, kdy
 3. Shrnutí (+/-, co nám to dalo/vzalo, zamyšlení,…)

Lekce 2 (hybridní setkání)

I. Úvod 
 1. Rekapitulace 1. lekce
 2. Kontrola administrativa (zápis do kurzu a výběr témat)
 3. Feedback na vybrané práce
II. Využití AI chatbotů
 1. Překlad hesla z cizojazyčné Wikipedie
 2. Hledání zdrojů pro nové heslo
 3. Formulace encyklopedických textů
 4. Srovnání obou výstupů (vlastní tvorby a AI chatbota)
 5. Reflexe
III. Vytvoření článku
 1. Úvod hesla a dalších kapitol hesla
 2. Kapitoly Odkazy, podkapitoly Reference a Externí odkazy
 3. Reference (WP:REF)
 4. Šablona Překlad (u překladů z Wikipedie)
 5. Wikilinky (WP:Wikilinky)
 6. Kategorie (WP:Kategorie)
 7. Šablony Pracuje se (s časem 4 týdny)
 8. Transparentnost při využití AI
 9. Zveřejnění článku + shrnutí editace (WP:SE)
 10. Historie změn (WP:HIST)
 11. Diskuzní stránka článku (WP:DS)
 12. Sledované stránky (WP:WATCH)
IV. Obrázky na Wikipedii
 1. Wikimedia Commons a jak nahrávat obrázky
 2. Vložení obrázku do článku (WP:Obrázky v článku)
V. Infobox v článku
 1. Typy infoboxů (WP:Infobox)
 2. Ukázka vložení infoboxu do článku
VI. Závěrečná část
 1. Individuální konzultace a dotazy
 2. Losování cen (merch Wikimedia ČR)
 3. Zakončení a informace o dalším průběhu
VII. Vzorové výstupy

Lekce 3 (online konzultace)

Rezervace termínu

I. Obecná část
 1. Řešení obecných témat s tvorbou článku
II. Konkrétní články
 1. Individuální konzultace konkrétních článků dle časového harmonogramu

Užitečné odkazy ke kurzu

Související odkazy

Články o Wikipedii aneb co se do kurzu nevešlo

Odpovědi na dotazy z kurzu

 • Lze použít jako zdroj jiný článek z Wikipedie? Ne, Wikipedie nemůže citovat sama sebe. Více na WP:VZ.