Needitační aktivity (individuální)

Zdroje a dezinformace
 1. Vytvořte pojmovou mapu, pomocí níž vysvětlíte pojem encyklopedie.
 2. Vytvořte infografiku, pomocí níž vysvětlíte rozdělení primárních, sekundárních a terciálních zdrojů.
 3. Vytvořte horizontální osu, na níž vyneste informační zdroje (či portály/weby) od nejméně dezinformačních (nalevo) po nejvíce dezinformační (napravo), u každého portálu uveďte, zda se jedná o primární, sekundární či terciální zdroj.
 4. Seznamte se článkem Věrohodné zdroje na Wikipedii (WP:VZ), konkrétně s kapitolou Hodnocení zdrojů. Na základě tohoto článku/kapitoly sestavte 10 pravidel pro rozpoznání věrohodného zdroje.
Licence Creative Commons (CC)
 1. Seznamte se s licencemi CC a seřaďte je od nejméně po nejvíce restriktivní
 2. Zvolte si licenci, která vám nejvíce vyhovuje a opatřete jí své poslední dílo (článek, fotografii, video, web apod.).
 3. Seznamte se s licencí CC0 (Public Domain). Jak se liší od ostatních licencí CC?
 4. Vyberte 10 nejzajímavějších databází volně dostupného obsahu (např. fotografií) a sestavte jejich přehled s jednoduchou recenzí (plusy/mínusy) a vašim hodnocením (0-100%).
Wikipedie a Nadace Wikimedia
 1. Vytvořte kvíz na téma 10 věcí, které jste nevěděli o Wikipedii.
 2. Vytvořte prezentaci vybraného projektu Wikimedia Nadace (vyjma Wikipedie), který vás nejvíce zaujal, pomocí sketchnouty/infografiky nebo myšlenkové mapy.
 3. Vytvořte si web s obrázky/slovy/články dne (či z náhodných článků dne) pomocí služby IFTTT.
 4. Vytvořte si Pinterest nástěnku a přišpendlete si na ni zajímavé infografiky o Wikipedii.
Další aktivity