Needitační aktivity

Individuální 

Zdroje a dezinformace
 1. Vytvořte pojmovou mapu, pomocí níž vysvětlíte pojem encyklopedie.
 2. Vytvořte infografiku, pomocí níž vysvětlíte rozdělení primárních, sekundárních a terciárních zdrojů.
 3. Vytvořte horizontální osu, na níž vyneste informační zdroje (portály/weby) od nejvíce dezinformačních (nalevo) po nejméně dezinformační (napravo), u každého portálu uveďte, zda se jedná o primární, sekundární či terciární zdroj.
 4. Seznamte se s článkem Věrohodné zdroje na Wikipedii (WP:VZ), konkrétně s kapitolou Hodnocení zdrojů. Na základě tohoto článku/kapitoly sestavte 10 pravidel pro rozpoznání věrohodného zdroje.
Licence Creative Commons (CC)
 1. Seznamte se s licencemi CC a seřaďte je od nejméně po nejvíce restriktivní
 2. Zvolte si licenci, která vám nejvíce vyhovuje a opatřete jí své poslední dílo (článek, fotografii, video, web apod.).
 3. Seznamte se s licencí CC0 (Public Domain). Jak se liší od ostatních licencí CC?
 4. Vyberte 10 nejzajímavějších databází volně dostupného obsahu (např. fotografií) a sestavte jejich přehled s jednoduchou recenzí (plusy/mínusy) a vašim hodnocením (0-100%).
Wikipedie a Nadace Wikimedia
 1. Vytvořte kvíz na téma 10 věcí, které jste nevěděli o Wikipedii.
 2. Vytvořte prezentaci vybraného projektu Wikimedia Nadace (vyjma Wikipedie), který vás nejvíce zaujal, pomocí sketchnouty/infografiky nebo myšlenkové mapy.
 3. Vytvořte si web s obrázky/slovy/články dne (či z náhodných článků dne) pomocí služby IFTTT.
 4. Vytvořte si Pinterest nástěnku a přišpendlete si na ni zajímavé infografiky o Wikipedii.

Skupinové

Analýza nejvíce zobrazených stránek (převzato od G. Bokové)
 1. Pomocí Analýzy nejvíce zobrazovaných stránek si projděte 10 nejzobrazovanějších hesel na Wikipedii za poslední měsíc a zjistěte, proč jsou tam zrovna daná hesla.
 2. Diskutujte o vybraných heslech v malých skupinách nebo celé třídě.
 3. Podívejte se do historie vybraných hesel a zjistěte, kdy se tato hesla změnila a co konkrétně se v nich změnilo.
 4. Diskutujte v malých skupinkách či celé třídě o vybraných změnách a proč k nim došlo.
Co není Wikipedie (WP:CWN) [60 min.]
 1. Rozdělte stud. skupinu na dvě poloviny. První polovina má za úkol vytvořit myšlenkovou mapu (MM) o tom, co je Wikipedie, druhá o tom, co není Wikipedie. (15’)
 2. Sestavte dvojice ze zástupců obou skupin. Nechte žáky, aby si v těchto dvojicích porovnali své MM a sestavili 10 charakteristik toho, co je a není Wikipedie. (15’)
 3. Dvojice poté porovnají svůj výsledek (MM) se stránkou WP:CNW. (15’)
 4. Závěrečná diskuze: co jste měli stejně?/co jste měli jinak?/co jste netušili?/co vás překvapilo? (15’)
5 pilířů Wikipedie (WP:5P) [60 min.]
 1. Rozdělte třídu na 5 skupin a v rámci každé skupiny nechte žáky vytvořit dvojice (příp. jednu trojici). Každé skupině přidělte (např. losem) jeden pilíř Wikipedie. (5′)
 2. Nechte žáky, aby se individuálně seznámili se svým pilířem a poté ve svých dvojicích vytvořili seznam 3 situací, které porušují daný pilíř. (20′)
 3. Požádejte žáky, aby ve svých skupinách porovnali situace porušující daný pilíř a sestavili výběr max. 5 situací porušující daný pilíř. (10′)
 4. Prezentujte výstupy všech skupin a diskutujte o nich (4×5′)
 5. Závěrečná diskuze: co jste netušili?/co vás překvapilo? (5′)
Wikietiketa (WP:WE) [70 min.]
 1. Co je to Netiketa? A jaká má pravidla? Brainstormujte se třídou. (5′)
 2. Nechte žáky si samostatně přečíst článek o Netiketě na Wikipedii. (10′)
 3. Na základě seznámení se s pravidly Netikety se žáci ve dvojicích pokusí (bez internetu) vytvořit 5 pravidel chování na Wikipedii. (10′)
 4. Z dvojic vytvořte skupiny po čtyřech a nechte žáky nejprve porovnat vytvořená pravidla a poté v rámci sestavených skupin vytvořit 10 pravidel Wikietikety. (10′)
 5. Nechte žáky, aby se individuálně či opět ve dvojicích seznámili s pravidly Wikietikety a porovnali s nimi svá pravidla. (20′)
 6. Závěrečná diskuze: co jste měli stejně?/co jste měli jinak?/co jste netušili?/co vás překvapilo? (15′)
Další aktivity