Píšeme Wikipedii (KISK 2022)

Základní informace

Anotace

V kurzu se seznámíme s Wikipedií po editační stránce prostřednictvím tvorby nových (či rozšířením existujících) encyklopedických hesel na vybraná témata dle vlastního zájmu a oborového zaměření. V úvodní lekci se budeme věnovat struktuře hesel, encyklopedickému stylu, encyklopedické významnosti, přípravě zdrojů a tvorbě úvodních textů pro náš článek. Druhá lekce bude zaměřena na rozšíření hesla o další kapitoly a následné založení a zveřejnění našich textů v podobě nového/rozšířeného článku na Wikipedii.

Cíl

Studenti dokážou pomocí encyklopedického stylu a s využitím vhodných nezávislých a věrohodných zdrojů vytvořit/rozšířit encyklopedicky významné heslo na vybrané téma.

Výstup

Publikované nové či rozšířené encyklopedické heslo v minimiálním rozsahu 3-4 odstavců zahrnující úvod článku (u nového hesla) a hlavní sekci a obsahující všechny povinné části viz program níže.

Program

Online konzultace (13. 1. 2023)

I. Obecná část
 1. Řešení obecných témat s tvorbou článku
II. Konkrétní články
 1. Individuální konzultace konkrétních článků dle časového harmonogramu

Lekce 2 (9. 12. 2022)

I. Úvod 
 1. Rekapitulace 1. lekce
 2. Kontrola administrativa (zápis do kurzu a výběr témat)
 3. Feedback na vybranou práci
II. Ukázka vytvoření článku:
 1. Úvod hesla a dalších kapitol hesla
 2. Kapitoly Odkazy, podkapitoly Reference a Externí odkazy
 3. Reference (WP:REF)
 4. Šablona Překlad (u překladů z Wikipedie)
 5. Wikilinky (WP:Wikilinky)
 6. Kategorie (WP:Kategorie)
 7. Šablony Pracuje se (s časem 4 týdny)
 8. Zveřejnění článku + shrnutí editace (WP:SE)
 9. Historie změn (WP:HIST)
 10. Diskuzní stránka článku (WP:DS)
 11. Sledované stránky (WP:WATCH)
III. Obrázky na Wikipedii
 1. Wikimedia Commons a jak nahrávat obrázky
 2. Vložení obrázku do článku (WP:Obrázky v článku)
IV. Infobox v článku
 1. Typy infoboxů (WP:Infobox)
 2. Ukázka vložení infoboxu do článku
V. Závěrečná část
 1. Individuální konzultace a dotazy
 2. Losování cen (merch Wikimedia ČR)
 3. Zakončení a informace o dalším průběhu

Lekce 1 (2. 12. 2022)

I. O Wikipedii
 1. Co je a není Wikipedie (WP:WJE, WP:CWN)
 2. 5 pilířů Wikipedie (WP:5P)
 3. Jak funguje Wikipedie (WP:Patrola)
 4. Pomoc studentům (WP: Studenti píší Wikipedii)
 5. Proč píšeme Wikipedii?
II. Seznámení s editací Wikipedie
 1. Editační prostředí Wikipedie ve vizuálním editoru a Wikitextu (WP:VE, WP:FT),
 2. Struktura encyklopedického hesla (WP:VAS)
 3. Encyklopedický styl (WP:ES)
 4. Vyhýbavá slova (WP:VSVS)
 5. Encyklopedická významnost (WP:EV)
 6. Věrohodné zdroje (WP:VZ)
 7. Nezávislé, netriviální, věrohodné zdroje (WP:NNVZ)
 8. Časté chyby (WP:ČC)
III. Tvorba článku – úvod
 1. Založení a vyzkoušení Pískoviště (včetně vložení odkazu do sdílené tabulky)
 2. Příprava zdrojů pro článek
 3. Tvorba úvodní sekce článku na Pískovišti

Před začátkem kurzu

 1. Vytvoření účtu na Wikipedii
 2. Zapsání se do kurzu na Nástěnce WMF
 3. Doplnění informací do sdílené tabulky

Navazující aktivity (po skončení kurzu)

 1. Doplnění dalších min. 2 kapitol do článku
 2. Vložení obrázku z Wikimedia Commons do článku
 3. Přidání Infoboxu do článku (WP:Infobox)

Užitečné odkazy ke kurzu

Související odkazy