Festival mediálního vzdělávání 2023

Uč (s) Wiki – přednáška a workshop

Základní informace

Anotace

V první části úvodní přednášky (16. 8.) se podíváme na možnosti využití Wikipedie ve výuce ve škole a vzdělávání obecně. Ve druhé pak srovnáme obsah Wikipedie s výstupem, který nabízí AI chatboti ChatGPT, Bing Chat nebo Bard a zaměříme se na to, v čem jsou výhody a limity obou přístupů. Na navazujícím workshopu (17. 8.) se pokusíme rozšířit stávající hesla na Wikipedii prostřednictvím vhodných zdrojů a vyzkoušíme si na část tohoto úkolu přizvat také zmíněné chatboty.

Program

Proč a jak používat Wikipedii ve výuce (16. 8., 10:30–11:45, přednáška)

Proč a jak používat Wikipedii ve výuce
(teoretická část, 30 min.)

 1. Proč používat Wikipedii ve výuce?
 2. Jak používat Wikipedii ve výuce?
 3. Co používat z Wikipedie ve výuce?
 4. Wikipedií to nekončí aneb další projekty, aktivity a vzdělávací programy spolku Wikimedia ČR
 5. Jak začít aneb představení a návrh ne/editačních aktivit s Wikipedií

Wikipedie s AI chatboty
(praktická část, 45 min.)

 1. Zadání a vysvětlení aktivity, představení cílů (10 min.)
 2. Realizace aktivity (30 min.)
 3. Závěr, pozvánka na workshop (5 min.)

Obsah aktivity:

 1. Vyhledejte článek na Wikipedii, dle vašeho zájmu nebo expertnosti s přihlédnutím k jeho rozsahu nebo konkrétnosti.
 2. Zeptejte se AI chatbotů (ChatGPT, Bing Chat, Bard) na chybějící obsah tohoto článku.
 3. Ověřte výstupy AI chatbotů, hledejte chyby, ne/výhody nebo limity.
 4. Sdílejte zkušenosti.
 5. Diskutujte o možném využití ve výuce.

Cíle aktivity:

 • být schopni získat relevantní informace od AI chatbotů, které chybí ve vybraném článku na Wikipedii
 • zvládnout ověřit relevantní informace od AI chatbotů v předem stanoveném čase

Otázky k zamyšlení:

 • Co zajímavého mimo obsah článku nám AI chatbot sdělil?
 • Je to pravda? Jak a kde to ověřit? A lze to vůbec?
 • Jsou informace od AI chatbotů relevantní (je to podstatné)?
 • Kolik času chceme věnovat ověřování zdrojů?

AI chatboti a psaní Wikipedie (17. 8., 10:30–11:45, workshop)

Přípravná fáze (45 min.)

 1. Vyberte si téma, které vás baví.
 2. Vyhledejte související článek na Wikipedii.
 3. Zeptejte se vybraného AI chatbota ChatGPT, Bing Chat, Bard na informace k tématu, které v článku chybí.
 4. Získejte pro tyto informace pro Wikipedii vhodné (věrohodné) zdroje.
 5. Uvedené zdroje využijte k vlastnímu vytvoření 2-3 vět pro následné rozšíření stávajícího článku.
 6. Při návrhu textů dodržte encyklopedický styl.

Ukázka připraveného textu

Editace (15 min.)

 1. Vložte připravené texty do článku na Wikipedii.
 2. Vložený text opatřete zdrojem, který jste pro tvorbu použili.
 3. Před uložení změn vyplňte shrnutí editace.

Závěrečná reflexe (15 min.)

 1. Sdílejte, co pro vás bylo nejtěžší a co naopak nejlehčí a jakou roli při vaší tvorbě sehrál ChatGPT/Bing Chat/Bard.
 2. Společně přemýšlejte, jak byste tuto aktivitu realizovali ve výuce případně jak ještě jinak zapojit AI chatboty.

Související odkazy k editaci (workshop)

Zdroje k tématu

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni na setkání odpovím.