Jak využít potenciál Wikipedie ve vzdělávání

 1. Tvorba encyklopedického hesla v rámci předmětu
 2. Editační aktivity v rámci projektu (individuální/skupinové)
 3. Needitační aktivity s Wikipedií
  1. práce se zdroji a citacemi
  2. o Wikipedii (jak funguje, jak vyhledávat, zajímavosti apod.)
 4. V cizím jazyce – překlady (individuální/skupinové)
 5. V multimédiích – tvorba obsahu pro Wikimedia Commons, vkládání do Wikipedie
 6. V rozvoji měkkých dovedností při individuální či skupinové tvorbě (řešení sporů, kooperace, sebereflexe, samostatnost, plánování a organizace, ad.)
 7. Při tvorbě ročníkové, semestrální či diplomové práce
 8. V rozvoji digitální gramotnosti (wiki, wikitext, svobodný obsah, citace, zdroje, netiketa, dezinformace)
 9. Rozšíření napříč věkovými či vzdělávacími skupinami
 10. Využití odbornosti a expertnosti