Jak vytvářet digitální stopy na Wikipedii nejen se žáky

  1. Drobné editace: typografie, pravopis, vyhýbavá slova (články k jazykové úpravě, články se zaujatým úhlem pohledu)
  2. Doplnění neúplných článků (pahýlů, subpahýlů)
  3. Vylepšení článků (články v úpravě)
  4. Rozšíření stávajících článků (články k rozšíření)
  5. Aktualizace zastaralých článků (články k aktualizaci)
  6. Doplnění chybějící zdrojů do existujících článků (nedostatečně ozdrojované články)
  7. Vytváření nových článků (seznam požadovaných článků)
  8. Tvorba a doplnění článků pomocí překladu z dalších jazykových verzí Wikipedie
  9. Sledování obsahu dle své profese či oblasti zájmu, jeho kontrola či oprava
  10. Doplnění článků o fotografie (včetně jejich vytváření a ukládání na Wikimedia Commons)