Editační aktivity (skupinové)

Co není Wikipedie (WP:CWN) [60 min.]
 1. Rozdělte stud. skupinu na dvě poloviny. První polovina má za úkol vytvořit myšlenkovou mapu (MM) o tom, co je Wikipedie, druhá o tom, co není Wikipedie. (15’)
 2. Sestavte dvojice ze zástupců obou skupin. Nechte žáky, aby si v těchto dvojicích porovnali své MM a sestavili 10 charakteristik toho, co je a není Wikipedie. (15’)
 3. Dvojice poté porovnají svůj výsledek (MM) se stránkou WP:CNW. (15’)
 4. Závěrečná diskuze: co jste měli stejně?/co jste měli jinak?/co jste netušili?/co vás překvapilo? (15’)
5 pilířů Wikipedie (WP:5P) [60 min.]
 1. Rozdělte třídu na 5 skupin a v rámci každé skupiny nechte žáky vytvořit dvojice (příp. jednu trojici). Každé skupině přidělte (např. losem) jeden pilíř Wikipedie. (5′)
 2. Nechte žáky, aby se individuálně seznámili se svým pilířem a poté ve svých dvojicích vytvořili seznam 3 situací, které porušují daný pilíř. (20′)
 3. Požádejte žáky, aby ve svých skupinách porovnali situace porušující daný pilíř a sestavili výběr max. 5 situací porušující daný pilíř. (10′)
 4. Prezentujte výstupy všech skupin a diskutujte o nich (4×5′)
 5. Závěrečná diskuze: co jste netušili?/co vás překvapilo? (5′)
Wikietiketa (WP:WE) [70 min.]
 1. Co je to Netiketa? A jaká má pravidla? Brainstormujte se třídou. (5′)
 2. Nechte žáky si samostatně přečíst článek o Netiketě na Wikipedii. (10′)
 3. Na základě seznámení se s pravidly Netikety se žáci ve dvojicích pokusí (bez internetu) vytvořit 5 pravidel chování na Wikipedii. (10′)
 4. Z dvojic vytvořte skupiny po čtyřech a nechte žáky nejprve porovnat vytvořená pravidla a poté v rámci sestavených skupin vytvořit 10 pravidel Wikietikety. (10′)
 5. Nechte žáky, aby se individuálně či opět ve dvojicích seznámili s pravidly Wikietikety a porovnali s nimi svá pravidla. (20′)
 6. Závěrečná diskuze: co jste měli stejně?/co jste měli jinak?/co jste netušili?/co vás překvapilo? (15′)
Další zdroje