Editační a needitační aktivity s Wikipedií

Dle připravované příručky Uč (s) Wiki

  1. Poznáváme článek na Wikipedii
  2. Tvoříme strukturu článku na Wikipedii
  3. Hledáme zdroje pro článek na Wikipedii
  4. Tvoříme texty pro článek na Wikipedii
  5. Citujeme zdroje v článku na Wikipedii
  6. Vlastní aktivita s Wikipedií