C4PE 2020

A Cross-boarder Wikipedia Writing (Přeshraniční psaní Wikipedie)

General information (základní informace)

  • Within a C4PE project (v rámci projektu C4PE)
  • 2—4 Oct 2020
  • Blansko

Description (anotace)

in progress / připravuji

Schedule (program)

in progress / připravuji