Tvoříme Wikipedii (kurz pro studenty)

Anotace

Kurz Tvoříme Wikipedii představuje studentům Wikipedii z pohledu editora. Od jednoduchých úprav až k následné tvorbě vlastních textů je učí vytvářet encyklopedické heslo ve své komplexní podobě v kontextu digitální a mediální gramotnosti.

Program

  1. Seznámení s Wikipedií a první editace (září)
  2. Doplnění existujících článků (říjen, listopad)
  3. Tvorba nových článků (prosinec, leden)
  4. Překlad článků (únor)
  5. Pokročilé úpravy Wikipedie (březen)
  6. Skupinová tvorba článků (duben)
  7. Multimediální obsah na Wikimedia Commons (květen)
  8. Shrnutí a co dál – závěr kurzu (červen)

Obsah

bude doplněno