Akční den pro učitele

Aktivity s Wikipedií jako základ digitální gramotnosti

Základní informace

Datum a čas: 14. 11. 2020, (čas bude upřesněn)
Místo: bude upřesněno

Anotace

Digitální gramotnost tvoří jeden z hlavních pilířů digitálního vzdělávání. Mezi její klíčové dovednosti patří práce s informací, schopnost jejího vyhledání, rozdělení, nalezení zdroje a určení jeho typu, posouzení její věrohodnosti, nezávislosti či relevantnosti a v neposlední řadě též schopnost její následné úpravy a znalost možností jejího následného sdílení v souladu s licenčními schématy a autorskými zákony. Všechny tyto principy a mnohé další lze nalézt v aktivitách s Wikipedií, obsažených v nově vydané příručce Uč (s) Wiki, které si na workshopu představíme a vy si pak budete moci některé z nich vyzkoušet nebo podle nich vymyslet své vlastní. Závěrem se podíváme na další možnosti zapojení Wikipedie do výuky v rámci předmětů nebo samostatných školních projektů.

Program

  1. Wikipedie a digitální vzdělávání – úvod (5’)
  2. Ne/editační aktivity s Wikipedií podle Příručky Uč (s) Wiki (10′)
  3. Vyzkoušení vybrané aktivity (30′)
  4. A co dál – další možnosti zapojení Wikipedie ve škole (10’)
  5. Závěrečná diskuze (5′)

Vaše otázky

Napište mi svou otázku předem a já vám na ni během dílny odpovím.